PISMA IZ ZATVORA - SALOME

Email
Rejting Još uvek neocenjen
Sa isporukom Post Express do 0,5 kg za 196,00 RSD
Cena
Prodajna cena: 360,00 RSD
Cena / kg:
Prva četiri pisma Vajld je pisao svom kanadskom prijatelju i, po nje­govoj želji, izvršitelju literarnog testamenta. Bez njih, teško bi se mo­gao do kraja razumeti stvarni Vajdov položaj i stanje u Redingu.
Dramu Salome Vajld je napisao na francuskom jeziku, u znak pošto­va­nja prema francuskim kolegama - Floberu, Malarmeu, Morou i Hu­i­s­manu, koji su se mnogo bavili ovom temom. Ulogu Salome pla­nirao je za Saru Bernar. U Engleskoj, zbog Vajdove repu­ta­cije, zva­nično je postavljena na scenu punih 30 godina nakon smrti pisca.
Ne postoje komentari za ovaj proizvod.

Vaša korpa

 x 

Prazna korpa